Wetenschap

Parki’s Kookatelier wil wetenschappelijk onderzoek rond voeding bij de ziekte van Parkinson initiëren en stimuleren. Dat onderzoek moet op termijn de levenskwaliteit van de patiënt verhogen. Ook kan een juiste voeding de impact van de ziekte op de maatschappij en de directe omgeving van de patiënt verminderen.


Het wetenschappelijk onderzoek zal gebeuren op verschillende domeinen. Specifieke thema’s zijn onder andere:
•    de impact van Parki’s Kookatelier op de levenskwaliteit van patiënten,
•    de ontwikkeling van convenience foods voor patiënten met kauw- en slikproblemen,
•    de impact van bepaalde voedingsstoffen op het ontstaan en het verloop van de ziekte van Parkinson,
•    het bepalen van voedingsrichtlijnen voor patiënten met de ziekte van Parkinson,
•    enzovoort.


Parki’s Kookatelier onderhoudt hiervoor contacten met Vlaamse universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen. Op die manier wordt Parki’s Kookatelier een link tussen de parkinsonpatiënt, de mantelzorg, de academici, de specialisten van de foodindustrie, de farmaceutische industrie en de medici. Met de kennis en ervaring uit deze wisselwerking zal Parki's Kookatelier zijn doelstellingen steeds beter kunnen vervullen.


De wetenschappelijke coördinator binnen Parki’s Kookatelier is dr. ir. Randy Mellaerts, zelfstandig consultant  en zoon van een parkinsonpatiënte.

                                             

Randy Mellaerts    randy.mellaerts@gmail.com

 

Randy Mellaerts (°12/11/1981) is doctor-ingenieur in de bio-ingenieurswetenschappen en promoveerde met een eindverhandeling rond de ontwikkeling van anorganische silica materialen als drager voor slecht wateroplosbare geneesmiddelen. Hij werkte reeds voor het IWT, FWO, ETH Zürich en KU Leuven binnen zowel de faculteit bio-ingenieurswetenschappen als de faculteit farmaceutische wetenschappen. Momenteel is hij zelfstandig consultant met een passie voor innovatieve samenwerking op onderwerpen binnen de domeinen voeding, farma, gezondheid en sport.