Logopedie

Als eten en drinken een opdracht wordt wat dan...

Eén van de grote ongemakken waar parkinsonpatiënten in een later stadium mee geconfronteerd worden zijn slikstoornissen, die eten en drinken tot een hele opdracht maken. Een beetje goede raad en tips kunnen al heel wat verschil maken.

De slikfunctie wordt best individueel op regelmatige basis geëvalueerd door uw eigen neuroloog met bijhorende begeleiding van uw logopedist en diëtist. Ter aanvulling willen wij uw  algemene geactualiseerde informatiebron zijn zodat uw aangepaste voeding niet alleen veilig en volwaardig is op het vlak van voedingsstoffen. Kijk hiervoor in onze  GERECHTENADVIES RUBRIEK .

Omdat de consistentie van de voeding naargelang de slikproblemen toenemen zal evolueren naar een meer homogene en dikkere textuur moet elk recept binnen het rubriek GERECHTEN  aangepast worden in functie van de 4 verschillende graden van slik- en eetproblematiek.

Het is hierbij noodzakelijk dat er een nauwe samenwerking en dialoog is tussen alle rubrieken, gerechten , voedingsadvies ende  slik- en eetadvies rubriek.

Miet De Letter 

Logopediste UZ Gent en UGent