Consistentie- en viscositeit volgens slikniveau

Een uniforme, (inter)nationaal erkende indeling voor de kauw- en slikniveaus bestaat er momenteel niet. Ieder behandelend team gebruikt een eigen indeling, wat de onderlinge communicatie zeker niet ten goede komt.

 

Zopas heeft het IDDSI1 een studie afgerond (waaraan Parki’s Kookatelier overigens zijn medewerking verleende) waarin een uniforme indeling van de kauw- en slikniveaus wordt voorgesteld. Na consultatie en reacties vanuit alle windhoeken van onze planeet kwam onderstaand voorstel uit de bus. Eerstdaags wordt de indeling gepubliceerd waardoor iedereen in zijn eigen taal dezelfde taal kan (en hopelijk zal) spreken.

 

Acht niveaus

             

In functie van de pathologie en de diagnose bepaalt het behandelend team het niveau dat het best aangewezen is. Het keukenteam of patiënt past de voeding aan tot het gewenste niveau.

 

Dit geldt zowel voor vast als voor vloeibaar voedsel. Soms moet vast voedsel zodanig verkleind, gepureerd en bevochtigd worden dat het vloeibaar wordt of moeten vloeistoffen dermate verdikt worden dat ze met een lepel te eten zijn.

 

Van niveau 6 t/m 3 wordt vast voedsel progressief fijner en vloeibaarder gemaakt. Van niveau 1 t/m 4 wordt een vloeistof progressief dikker gemaakt.

 

Op het niveau 3 is vast voedsel dermate fijn gemixt en bevochtigd dat het vergelijkbaar is met een vloeistof die matig verdikt is.

 

Op het niveau 4 is vast voedsel dermate gepureerd en bevochtigd dat het vergelijkbaar is met de consistentie van een zeer dik gebonden vloeistof.

 

 

 

1 IDDSI Het International Dysphagia Diet Standardization Initiative bestaat uit een onafhankelijke groep van wetenschappers uit diverse sectoren (voeding en diëtetiek, geneeskunde, logopedie, ergotherapie, verpleging,...) verspreid over heel de wereld die streeft naar een internationaal gestandaardiseerde terminologie voor de textuur van gemodificeerde levensmiddelen en verdikte vloeistoffen voor personen met dysfagie.

 

 

Toepassing in de praktijk