Dr. Patrick Santens

Voorwoord van de voorzitter Adviesraad Parki's Kookatelier

Professor Doc. Patrick Santens

Neuroloog UZ Gent                

 

De ziekte van Parkinson is voor velen nog steeds een onbekende ziekte, en onbekend maakt vaak ook onbemind. Het is belangrijk dat patiënten en hun begeleiders het voortouw nemen om zich te laten horen, zich te laten zien, en sinds kort ook te laten proeven. Eten en voeding maakt een integraal deel uit van de kwaliteit van leven en jammer genoeg is het bij parkinsonpatiënten een van de aspecten die zij vaak moeten missen. Dit door problemen met de motoriek, met een verlies aan geur en een verlies aan smaak, met het optreden van slikproblemen. Bovendien is bij velen de voeding een interfererende factor met de medicatie.

Het is dan ook verfrissend dat Yves Meersman de bezieler van het Parki’skookAtelierconcept dit belangrijke aspect van het dagelijkse leven op een integrale manier te zien behandeld worden in het Parkies Kookatelier. Het kookatelier opent mogelijkheden voor parkinsonpatiënten om terug op een verantwoorde en lekkere manier te kunnen eten. Het zijn dergelijke positieve benaderingen die patiënten moed kunnen geven en zin in het leven. En misschien opent het ook andere ogen... en monden.

 

Ik zou zeggen, geniet ervan....eet smakelijk.

Patrick Santens