Parki's Kookatelier

 

Nadat in 2009 bij mij de ziekte van Parkinson werd vastgesteld, was ik genoodzaakt de activiteiten op een lager pitje te zetten en in 2012 sloot ik mij aan bij de Vlaamse Parkinson Liga. Al vlug kwam ik tot de vaststelling dat, niettegenstaande veel medische research wordt verricht, nog altijd weinig bekend is over de voeding voor een Parkinsonpatiënt. Wat wij eten bepaalt in grote mate ook de werking van de hersenen. Juist gekozen functionele ingrediënten kunnen een preventief medicijn zijn dat resulteert in een goede werking van de hersenen, geest en lichaam.

 

Door mijn chronische ziekte kreeg ik het idee om een nieuw, duurzaam voedingsproject uit te werken en dit voor alle mensen met een chronische ziekte. Het "Parki's Kook Atelier" was geboren. De vzw Vlaamse Parkinson Liga was daarbij een ondersteunend platform en drager van het concept.

 

Via veel opzoekingswerk heb ik kunnen opmaken dat het steeds gaat over thema’s zoals genetica, DNA, medicatie en vlugger opsporen van de ziekte van Parkinson. Nooit werd gesproken over het belang van de voeding bij neurologische aandoeningen.

Gezonde voeding is een hot topic. In een weerzinwekkend tempo verschijnen allerlei diëten of worden voedingspatronen aangeprezen die soms loodrecht tegenover elkaar staan. De cruciale vraag is: Hoe kan je tot een voedingspatroon komen dat je zowel lichamelijk als mentaal ondersteunt.

 

Niettegenstaande elke patiënt individueel zou moeten benaderd te worden, want iedere patiënt is uniek, is dit moeilijk te realiseren. Daarenboven is een voedingspatroon iets dynamisch dat mee evolueert met het individu, de ziekte of zelfs met de seizoenen. Daarbij is de ziekte van Parkinson een complexe aandoening met grote inpakt op vele facetten van het dagelijkse leven o.a. op de voeding.

Er worden wat vragen gesteld over voeding, o.a. betreft vermageren, obesitas, relatie voeding-medicijn, antioxidanten, omega3 vetzuren, enz.

 

"Parki's Kook Atelier" heeft als doel een algemeen informatieprogramma over voeding op te stellen met zoveel mogelijk richtlijnen, in verstaanbare taal. Dat programma wordt onderverdeel in 5 grote groepen nl.

Medicatie en voeding, Parkinson en nuttig advies, eigenschappen van voedingsproducten, aromatisch-culinaire bereidingstips en kook-technische keukentips en inrichting.

 

 

Veel leesgenot en smakelijke groeten,

Yves Meersman