Voeding & dieet

 

Naast de fysieke ongemakken die kenmerkend zijn voor de ziekte van Parkinson, kunnen zich na verloop van tijd ook problemen stellen met de voeding: zowel met eten als met drinken. Het kauwen en slikken gaat vaak minder gemakkelijk, met gevaar voor verslikking tot gevolg. Door aandacht te schenken aan enkele eenvoudige zaken, onder meer aan de consistentie of samenstelling van de ingenomen voeding, kan hieraan heel wat verholpen worden.

Ook de smaak kan aangetast zijn, maar dit kan door het oordeelkundig gebruik van kruiden, specerijen en smaakrijke ingrediënten bijgestuurd worden!

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kan het hele proces van het ‘koken’ zelf, het eten klaarmaken, bemoeilijkt worden. Door gebruik te maken van aangepast keukenmateriaal en het bijsturen van enkele elementaire zaken in de keuken kunnen heel wat problemen voorkomen worden en gemakkelijker worden gemaakt.

Verder kan, hoewel verschillend van patiënt tot patiënt, de keuze van voedingsmiddelen aanleiding geven tot off-momenten, misselijkheid, constipatie,  over- of ondervoeding met abnormaal gewichtstoename of -verlies tot gevolg.

De wisselwerking tussen voeding en medicatie kan ook problemen veroorzaken. De goede werking van levodopa kan bijvoorbeeld geoptimaliseerd worden door een spreiding van de “eiwit-inname” over alle maaltijden.

In deze rubriek willen we de parkinsonpatiënt enkele tips meegeven om deze ongemakken geheel of gedeeltelijk te verlichten en de kwaliteit van het leven te verbeteren.

 

De informatie in deze rubriek kan een persoonlijk voedings- en dieetadvies niet vervangen. Hiervoor is de hulp van een diëtist onmisbaar.

De diëtist kan je helpen bij het samenstellen van een optimaal voedingspatroon dat aangepast is aan je persoonlijke noden en behoeften.

 

Je vindt een diëtist in de je buurt via de website van de VBVD (Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten) in de subrubriek ‘zoek een diëtist’.


Dirk Lemaître

                      

Hoofdactiviteit: Docent dieet en voedingsleer aan de hogeschool KHO Leuven  en zaakvoerder van Foodconsultency.
Nevenactiviteiten: voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten en schrijver van De Complete Voedingswijzer.