Parki's Team

  Yves Meersman                  

Bezieler en algemeen coördinator 

                     

  Dirk Lemaître                    

Diëtist, master MBG, ondersteuning Wetenschappelijk Onderzoek

                                                         

  Randy Mellaerts                 

Phd, Bio-ir., Wetenschappelijk Onderzoek, stakeholder management

 

 

 

Koen Van Den Berg      

Diëtist en culinair adviseur                                                         

 
 
 

  Geertrui Vlaemynck           

Phd, Bio-ir., product ontwikkeling, Wetenschappelijk Onderzoek

 

   Luc Vanden Meersche      

Webmaster, ondersteuning coördinatie

 

  Mieke Moerman

disseminatie in diverse nationale en internationale verenigingen

begeleiden van aspirant Foniaters/ NKO-revalidatieartsen en studenten logopedie in bachelor en  master en PhD thesissen

ondersteuning bij de medische aspecten van de oropharyngeale dysfagie