21 maart - Tulpen-plant-aktie ten voordele van de VPL

 Op 21 MAART 2014 om 09.15 uur slaan patiënten met de ziekte van Parkinson en de leerlingen van het 4de leerjaar a van het SintBarbaracollege (Gent) op de campus van het UZ GENT de handen in elkaar om een HART VOL TULPEN aan te planten. Zo willen ze aandacht vragen voor de ziekte, ze beter bekend maken en vooral, de regering oproepen dringend maatregelen te nemen die aangepast zijn aan de noden van Parkinsonpatiënten. Meester Luc Gabriël van het Sint-Barbaracollege krijgt hierbij hulp van Dhr. Anton Cogen, acteur en bovendien oud-leerling van het college. Bij het jonge volkje is Dhr. Cogen beter bekend als 'Commissaris Migrain' uit Mega Mindy en dus de geknipte persoon om mee het 'jeugdig geweld' in de goede banen te leiden. Iedereen is welkom (en mag meehelpen) op dit uniek evenement. De kinderen bevestigen met deze actie het sociale engagement eigen aan de Jezuïetencolleges en zetten de boodschap "wij hebben een warm hart voor mensen met de ziekte van Parkinson"kracht bij. Het UZ GENT zorgt voor een plantklare groenruimte vlakbij het kinderziekenhuis, vóór K12, het kliniekgebouw waar de afdeling Neurologie gehuisvest is. Samen met neuroloog prof. dr. Patrick SANTENS , lid van de Medische Adviesraad en voorzitter van het nieuwe project Parki’s kookatelier binnen de Vlaamse Parkinson Liga, verleent het UZ Gent graag zijn medewerking aan deze bewustmakingscampagne. Met de aankomende vergrijzing van de babyboomgeneratie, verwacht men binnen 15 jaar een verdubbeling van het aantal personen met Parkinson (nu +/- 30000). Daarnaast worden steeds meer jongere (-55j) mensen gediagnosticeerd. Het UZ GENT is overtuigd dat correcte info en de inzet van de patiëntenvereniging voor ondersteuning van patiënt en partner, samen met de multidisciplinaire medische benadering door de medici, de levenskwaliteit van de parkinsonpatiënt gunstig beïnvloedt. Daarom wil het ziekenhuis deze campagne steunen door het warme hart vol tulpen een centrale plaats te geven op hun campus.Deel dit bericht via:
Belangstelling uit onverwachte hoek.
Campuskrant KUL
Catering revue
Parkinson's Life
Workshop Middelburg
Krantenartikel Het Nieuwsblad
Senioren Net
21 maart - Tulpen-plant-aktie ten voordele van de VPL